Tammela

Kommunens skatteprognosfil är en avgiftsbelagd tjänst som erbjuds till Finlands kommuner och församlingar.
Tjänsten innefattar en kommunvis skatteprognosfil samt debiteringsstatik för det senast slutförda beskattningsåret. Den uppdaterade skatteprognosfilen publiceras fyra gånger per år. Då den senaste filen har uppdaterats skickas ett meddelande angående detta till e-postadresserna som ni har angivit.

Den senaste kommunvisa skatteprognosfilen baserar sig på den senaste landsomfattande skatteprognosen som hittas på Kommunförbundets webbsidor på adressen:
https://www.kommunforbundet.fi/sakkunnigtjanster/skatteprognoser-skatteprognosfil

2022

Skatteprognos 01.2022 s 
Skatteprognos 04.2022 s 

2021

Skatteprognos 01.2021  
Skatteprognos 05.2021  
Skatteprognos 08.2021 s 
Skatteprognos 09.2021 s 

2020

Skatteprognos 04.2020  
Skatteprognos 05.2020  
Skatteprognos 06.2020  
Skatteprognos 09.2020  
Skatteprognos 10.2020  

2019

Skatteprognos 04.2019  
Skatteprognos 05.2019  
Skatteprognos 08.2019  
Skatteprognos 09.2019  
Skatteprognos 10.2019  
Skatteprognos 12.2019  

2018

Skatteprognos 03.2018  
Skatteprognos 03.2018 s 
Skatteprognos 04.2018  
Skatteprognos 04.2018 s 
Skatteprognos 08.2018  
Skatteprognos 09.2018  
Skatteprognos 10.2018  
Skatteprognos 11.2018  

2017

Skatteprognos 04.2017  
Skatteprognos 05.2017  
Skatteprognos 06.2017  
Skatteprognos 07.2017  
Skatteprognos 07.2017 s 
Skatteprognos 09.2017  
Skatteprognos 10.2017  
Skatteprognos 10.2017 s 

2016

Skatteprognos 05.2016  
Skatteprognos 07.2016  
Skatteprognos 09.2016  
Skatteprognos 10.2016  

2015

Debiteringsstatistik för skatteåret 201318.06.2015 08:44
Skatteprognos 03.2015  
Skatteprognos 05.2015  
Skatteprognos 09.2015  
Skatteprognos 10.2015  

2014

Debiteringsstatistik för skatteåret 201218.06.2015 08:44
Skatteprognos 02.2014  
Skatteprognos 04.2014  
Skatteprognos 05.2014  
Skatteprognos 09.2014  
Skatteprognos 10.2014  

2013

Debiteringsstatistik för skatteåret 201118.06.2015 08:44
Skatteprognos 09.2013  
Skatteprognos 10.2013  

Övriga dokument


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kommunspecifik jämförande information om beskattningen i Power BI -applikationen (på finska)

Kommunvis befolkningsprognos 30.10.2015

Skatteförvaltningens statistikdatabas - kommunvisa uppgifter