Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 09 201318.06.2015 08:44
 
Hei,

tämän tekstin yhteydessä löytyy internet-osoite vastikään päivitettyyn kuntanne veroennustekehikkoon. Tämä versio perustuu 3.9.2013 päivitettyyn koko maan kehikkoon. Kaikissa sähköpostiohjelmissa viestin internet-osoite ei toimi linkkinä. Tällöin sivustolle pääsee kopioimalla alla oleva internet-osoitteen internet-selaimen osoitekenttään. Alkuperäiset kuntakohtaiset kehikot säilyvät kuntakohtaisella sivustolla myös myöhempää käyttöä varten. Kuntakohtainen verokehikkosivusto ei vaadi käyttäjätunnusta tai salasanaa. Jokaisen lähetyksen yhteydessä toimitetun linkin loppuosa sisältää numero- ja kirjainsarjan joka on vain vastaanottajan tiedossa.

Tulevien vuosien veroperustemuutokset on huomioitu kehikossa syksyn 2013 budjettiriihen päätösten jälkeisen tilanteen mukaisina. Esimerkiksi osinkoveromuutos, joka lopulta lisää ansiotuloina verotettavien osinkojen (ja siten kuntien verotulojen) määrää on huomioitu kuntakohtaisesti verovuoden 2011 tietojen pohjalta laskettuna.

Mahdollisen keskitetyn työmarkkinaratkaisun vaikutuksia esimerkiksi palkkasumman muutokseen tai ratkaisuun liittyvien veroratkaisujen vaikutuksia verotuloihin ei ole vielä huomioitu, koska ne vahvistetaan vasta marraskuun lopulla.

Kunnallisveron ja yhteisöveron tilitysarvioissa on otettu huomioon toteutuneet tilitykset elokuuhun 2013 asti. Elokuussa kunnallisveron tilityksiin sisältyi verovuoden 2012 osalta kuntien ryhmäosuuden oikaisu, joka lisäsi kuntien verotuloja 223 milj. euroa. Kuntakohtaisissa kehikoissa oikaisu oli aiemmin ennakoitu tapahtuvaksi marraskuussa, mutta Verohallinnon ennakkotietojen perusteella se tehtiin jo elokuussa. Kehikossa on lisäksi huomioitu se, että Verohallinnon 26.8.2013 julkaisemien ennakkotietojen perusteella näyttää marraskuussa olevan tarvetta pienemmälle positiiviselle lisäoikaisulle.

Hallituksen päätösten mukaan yhteisöveron verokantaa alennetaan vuoden 2014 alusta lukien nykyisestä 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Lisäksi yhteisöveroon tulee vuosina 2014 ja 2015 muita pienempiä muutoksia joilla on vaikutusta yhteisöveron tuottoon. Muutokset alentavat yhteisöveron kokonaiskertymää merkittävästi. Kuntien osalta muutokset kompensoidaan nostamalla kuntien ryhmäosuutta vastaavasti. Veroennustekehikossa on siten lähdetty oletuksesta, että veroperustemuutoksilla ei pitäisi olla vaikutusta kuntien euromääräiseen yhteisöverokertymään. Kehikossa käytetyt jako-osuudet perustuvat 2.9.2013 tiedossa oleviin arvioihin eri muutosten verovaikutuksista.

Kiinteistöveron osalta on huomioitu vuoden 2013 Verohallinnon ennakkotiedot kiinteistöverosta sekä kiinteistöverotuksen arvostamiseen päätettyjen muutosten arvioitu vaikutus kuntien vuoden 2014 kiinteistöverotuloihin. Muutokset on viety kehikkoon kuntakohtaisesti verovuoden 2013 ennakkotietojen pohjalta laskettuna.

Vuosien 2013 - 2017 luvut perustuvat yleisimpiin näkökohtiin ja sen vuoksi epävarmempiin arvioihin. Tule-vien vuosien osalta ennusteet perustuvat valtiovarainministeriön suhdanne-ennusteisiin ja Kuntaliiton arvioihin verotulojen kehityksestä.

Kuntakohtaisia veroennustekehikoita päivitetään seuraavan kerran lokakuussa.
Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot