Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 05 201620.05.2016 12:42
 
Verotuloennusteet päivitetty yhteisöveron osalta

Olemme päivittäneet koko maan verotuloennustekehikon 19.5.2016 ja sen pohjalta tuottaneet korvaavat kuntakohtaiset kehikot niiden tilaajille. Muutoksia aiempaan versioon nähden on tehty ainoastaan korottamalla yhteisöveroennustetta.

Verohallinnolta saatujen tietojen perusteella yhteisöjen verovuoteen 2015 kohdistuvat ennakontäydennysmaksut, jotka tilitetään veronsaajille pääosin toukokuussa, ovat lähes yhtä korkealla tasolla kuin vuosi sitten. Verovuoden 2015 veroja tullaan tilittämään toukokuussa lähes 800 milj. euron edestä (kaikki veronsaajat), joka on huomattavasti enemmän kuin Valtiovarainministeriön yhteisöveroennusteessa oli oletettu. Valtiovarainministeriön ennusteessa (KTO) oletettiin verovuoden 2015 maksuunpantavien yhteisöverojen laskevan noin -5,5 % verovuodesta 2014. Täydennysmaksujen ja muiden verovuodesta 2015 saatujen tietojen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että maksuunpantavat verot tulevat verovuoden 2015 osalta muodostumaan jopa hieman korkeammiksi kuin verovuonna 2014.

Valtiovarainministeriön kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen olemme siten nostaneet yhteisöveroennusteessamme maksuunpantavan yhteisöveron tasoa verovuodesta 2015 alkaen. Maksuunpantavan veron tason nostaminen johtaa tilityskertymien kasvuun vuodesta 2016 eteenpäin. Edelliseen ennustekehikkoomme verrattuna kuntien vuoden 2016 yhteisöverokertymä on noussut 100 milj. eurolla ja vuoden 2017 kertymäennuste 140 milj. eurolla. Vuosina 2018–2020 kertymäennuste on tasoltaan noin 100 milj. euroa korkeampi. Tämän hetken tiedon mukaan Valtiovarainministeriö tulee päivittämään yhteisöveroennusteitaan kesäkuussa vastaavasti.

Ennusteessa on otettu lisäksi huomioon Verohallinnon ennakkotiedot siitä, että tämän vuoden aikana on tiedossa yksittäisiä suuria veronpalautuksia KHO:n ratkaisun perusteella. Kyseisten oikaisujen tarkka määrä tai ajankohta ei ole vielä tiedossa, mutta kuntien osalta olemme huomioineet ne kehikossa tämän hetkisen arvion mukaisina (-35 milj. €).

Kuntakohtaisessa kehikossa muutosten vaikutukset näkyvät välilehdellä ”B1ja2”. Rivillä 6 ”Verotettava tulo” ja solukommentteihin on lisätty edellisen version arviot verotettavasta tulosta vuodesta 2015 eteenpäin. Syöttämällä aiemman version luvut riville 6 voi tarkastella muutoksen vaikutusta maksuun-pantavaan veroon sekä tilityskertymiin ennustekehikon Vert -taulukossa.

Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot