Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 10 201607.10.2016 17:58
 
HUOM! Palvelinongelmien takia korjatut kehikot eivät ilmestyneet kuntakohtaiselle veroennustesivustolle. Nyt vika on korjattu ja kehikko löytyy sivustolla. Pahoittelut tästä.
Kuntakohtaiset verotulojen ennustekehikot perustuvat 7.10.2016 päivitettyyn koko maan kehikkoon joka löytyy alla olevasta osoitteesta (löytyy nyt netissä):
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/verotus/verotulojen-ennustaminen/Sivut/default.aspx
Linkki kuntanne veroennustesivustolle löytyy tämän viestin lopussa.
Eilen päivitetyssä kehikkoversiossa puuttui tuulivoimaloiden verotusarvot yleisten rakennusten kohdalla vuonna 2016. Muutoin tämä uusi kehikkosivustolle lähetetty kehikko on sisällöltään samanlainen, kun eilen lähetetty kehikko. Muutos koski 52 kuntaa. Syksyn budjettiriihessä hallitus sopi selvittävänsä mahdollisuutta tuulivoimaloiden verottamista tuulivoimapuistoina kiinteistöverotuksessa ja siten voimalaitosten kiinteistöveroprosentilla. Tavoitteeksi asetettiin, että mahdolliset muutokset voidaan ottaa käyttöön vuoden 2018 kiinteistöverotuksessa.
Verotuloennustekehikossa on huomioitu budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja arviot kilpailukykysopimuksen vaikutuksista kuntien verotuloihin. Tältä osin ei ole merkittäviä muutoksia syyskuun
kuntakohtaisiin kehikoihin kunnallis- tai yhteisöveron osalta. Veroperustemuutosten johdosta valtionosuuksien lisänä kompensoidaan kunnille 395 miljoonaa euroa. Eri toimenpiteiden vaikutuksista on kerrottu tarkemmin syyskuun kehikon saatekirjeessä.
Kunnallisveron ja yhteisöveron osalta kehikoissa on otettu huomioon Verohallinnon uusimmat ennakkotiedot (3.10.2016) verovuoden 2015 verotuksesta sekä toteutuneet tilitystiedot syyskuun loppuun asti. Verovuoden 2015 verotus valmistuu lokakuun lopussa ja lopullisen verotuksen tiedot julkaistaan 1.11.2016. Verohallinto ei julkaise enää ennakkotietoja sitä ennen.
Olemme myös nostaneet kunnallisveron tilitysennustetta koko maassa vuodelle 2016 hieman sitten syyskuun päivityksen. Tämä nostaa näin ollen myös kunnan tilitysennustetta tälle vuodelle.
Kiinteistöveroennusteissa on huomioitu hallituksen esitys (HE 174/2016) liittyen kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälien muutoksiin liittyen. Jos kunnan jokin kiinteistöveroprosentti on vuonna 2016 ollut alle vuodelle 2017 esitetyn uuden alarajan, on kuntien kiinteistöveroprosentit nostettu hallituksen esityksen mukaiselle vähimmäistasolle. Esityksen mukaan yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli olisi 0,93—1,80 prosenttia ja vakituisten asuinrakennusten vaihteluväli 0,41—0,90 prosenttia. Yleisen kiinteistöveroprosentin alarajan korotus koskee myös muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia. Lisäksi kytkös vakituisten asuinrakennusten ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosenttien välillä esitetään poistettavaksi.
Rakentamattoman rakennuspaikan osalta vaihteluvälin ala- ja ylärajoja esitetään korotettavaksi 2,00–6,00 prosenttiin. Lisäksi Kiinteistöverolain 12 b §:ssä mainituissa pääkaupunkiseudun kunnissa prosentti tulisi määrätä vähintään 3,00 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin kunnan yleinen kiinteistöveroprosentti aiemman 1,5 prosenttiyksikön sijaan.
Kiinteistöveroa koskeva lakiesitys on annettu eduskunnalle 6.10.2016 ja saamamme tiedon mukaan laki vahvistetaan näillä näkymin aivan marraskuun alussa.

Lisätietoja antavat:
Jukka Hakola
Kehittämispäällikkö, Verotus
Puh: (09) 771 2086, Gsm:050 411 7112
Sähköposti: Jukka.Hakola@kuntaliitto.fi


Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot