Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 06 201724.05.2017 14:25
 
Kuntakohtaiset verotulojen ennustekehikot perustuvat 3.5.2017 päivitettyyn koko maan veroennustekehikkoon joka löytyy alla olevasta osoitteesta (sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnosten mukaan):
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko

Linkki kuntanne veroennustesivustolle löytyy tämän viestin viimeisellä rivillä.

Vuoteen 2018 asti tämä veroennustekehikko (Veroennuste 06.2017) vastaa toukokuun päivitystä (Veroennuste 05.2017) joka lähetettiin aikaisemmin tänään. Tässä ennusteessa on kuitenkin mahdollisimman hyvin huomioitu sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien lakiesitysten vaikutukset kuntien verotu-loihin vuosille 2019 ja 2020.

Tässä versiossa keskeiset muutokset nykytilaan ovat, että vuodelle 2019 kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,47 prosenttiyksiköllä vuoden 2018 tasosta. Tämä prosenttiosuus tulee valmistelun edetessä vielä muuttumaan. Lakiluonnoksissa tulosta tehtävistä vähennyksistä invalidivähennys poistuu ja kunnallisverotuksen eläkevähennyksen määrä alenee reilulla miljardilla eurolla koko maan tasolla. Verosta tehtäviä vähennyksiä esitetään siirtyvän valtion verotukseen noin miljardin euron edestä koko maan tasolla. Tämä johtaa siihen, että kunnallisveroprosenttien efektiivisyys paranee. Efektiivisyys paranee suhteessa enemmän niissä kunnissa joissa keskimääräinen verotettava tulo jää keskiarvon alapuolelle.

Kunnallisveron jako-osuuksissa vuosina 2019 ja 2020 ollaan sovellettu laskentatapaa, joka tällä hetkellä vastaa mahdollisimman hyvin kunnittaisia tulevia jakoperusteita. Uudet laskentaperusteet eivät tällä het-kellä kuitenkaan ole vielä vahvistettu, mutta tulevissa ennusteissa nämä otetaan huomioon. Samasta syystä kehikossa ei myöskään ole arvioita vuoden alun jako-osuuksille vuosina 2019 ja 2020.

Yhteisöveron osalta kuntaosuutta alennetaan 10,54 prosenttiyksiköllä. Yhteisöveron kuntien ryhmä-osuudeksi muodostuu tämän hetkisen tiedon mukaan 20,93 %. Kuntakohtaiset osuuksia laskettaessa niin yritystoiminta- kuin metsäeräkin pienenevät esityksen mukaan samassa suhteessa, joten kuntien suhteelliset osuudet eivät muutu uudistuksen johdosta. Kuntakohtaisessa ennusteessa vuosina 2018-2020 sovelletaan vuoden 2017 valmistunutta yhteisöveron jako-osuutta.

Lakiesityksissä ei esitetä muutoksia kiinteistöverotukseen. Näin ollen C1&2 -välilehti vastaa toukokuun veroennustekehikon tietoja.

On tärkeää huomata, että esitettävät kehitystä kuvaavat ennusteluvut ovat arvioita kunnan kehityksestä. Yksittäisen kunnan on omista lähtökohdistaan arvioitava verotulojensa kehitys. Erityisesti keltaiset solut tulee tarkistaa huolellisesti.


Lisätietoja antavat:

Jukka Hakola
Kehittämispäällikkö
Gsm:050 411 7112
Sähköposti: Jukka.Hakola@kuntaliitto.fi

Benjamin Strandberg
Asiantuntija
Gsm: 050 594 0603
Sähköposti: Benjamin.Strandberg@kuntaliitto.fiMuita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot