Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 07 201721.06.2017 15:52
 
Kuntakohtaiset verotulojen ennustekehikot perustuvat 15.6.2017 päivitettyyn koko maan kehikkoon joka löytyy alla olevasta osoitteesta (nykylainsäädännön mukainen):
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko

Linkki kuntanne veroennustesivustolle löytyy tämän viestin viimeisellä rivillä.

Kunnallisveron osalta veroennustekehikon perustana toimivat Verohallinnon julkaisemat tilastot. Vuosien 2010 - 2015 tiedot perustuvat valmistuneen verotuksen tietoihin. Verovuoden 2016 palkat, eläkkeet, työttömyysturvaetuudet ja muut sosiaalietuudet ovat Verohallinnon tulokehitystilaston joka päivitettiin 18.5.2017. Kunnan palkkatulon muutos verovuodelle 2016 (punaisella) on muokattu, jotta maksuunpantava vero (A.1 -välilehti, solu I 58) vastaa Verohallinnon 12.6.2017 julkaisemia ennakkotietoja verovuoden 2016 veroista.

Kunnallisveron ennusteet vuosille 2017 - 2020 pohjautuvat verovuoden 2015 lopullisiin verotietoihin ja vuoden 2016 kehityksen verotuksen ennakkotietojen perusteella. Myös väestön kuntakohtainen kehitys vaikuttaa kunnallisveron kertymiin. Kuntakohtaisessa verotulojen ennustekehikossa väestötiedot vuoteen 2016 asti ovat Tilastokeskuksen lopullisia tietoja. Väestöennusteet vuosille 2017 - 2020 perustuvat 2016 vuoden lopulliseen väestötietoon sekä Tilastokeskuksen väestöennusteeseen per 30.10.2015.

Yhteisöveroa koskevat tiedot on aiempien vuosien osalta saatu Verohallinnon tilastoista ja tilityserittelyistä. Yhteisöveron maksuunpantavat verot ovat olleet kasvussa. Verovuoteen 2016 liittyneet täydennysmaksut ylittivät toukokuussa ennusteet reilusti suuren yksittäistapauksen johdosta, joka tuotti kunnille tilityksiä noin 210 miljoonaa euroa. Erän pysyvyyteen liittyy epävarmuutta, mutta Verohallinnon selvitysten perusteella olemme katsoneet, että erä on huomioitava ennusteissa. Tämän johdosta verovuoden 2016 maksuunpantavaa veroa on korotettu ennakontäydennysmaksujen perusteelle reilulla 200 miljoonalla eurolla. Täydennysmaksujen ja verovuodelta 2017 maksuunpantujen ennakkoverojen perusteella myös tulevien vuosien ennusteita on nostettu.

Kiinteistöveron osalta ei ole tullut muutoksia edelliseen versioon. Vuoteen 2016 asti tukeuduttu Verohallinnon kiinteistöverotilastoihin ja vuoden 2017 osalta ennakkotiedot perustuvat kiinteistötietoihin, joiden pohjalta Verohallinto määrää kiinteistöverot vuodelle 2017. Kiinteistöverotus valmistuu syyskuussa 2017 ja voi poiketa näistä ennakkotiedoista. Kiinteistöveron osalta on tänä vuonna huomionarvoista se, että toisen maksuerän eräpäivä on jo 16.10. joten eräpäivään mennessä maksetut verot tilitetään kunnille jo lokakuussa (aiemmin tilittynyt pääosin marraskuussa).

On tärkeää huomata, että esitettävät kehitystä kuvaavat ennusteluvut ovat arvioita kunnan kehityksestä. Yksittäisen kunnan on omista lähtökohdistaan arvioitava verotulojensa kehitys. Erityisesti keltaiset solut tulee tarkistaa huolellisesti.


Lisätietoja antavat:

Jukka Hakola
Kehittämispäällikkö
Gsm:050 411 7112
Sähköposti: Jukka.Hakola@kuntaliitto.fi

Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot