Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 10s 201719.10.2017 14:49
 
Kuntakohtaiset verotulojen ennustekehikot perustuvat 18.10.2017 päivitettyyn koko maan kehikkoon (sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnosten mukaan) joka löytyy alla olevasta osoitteesta:

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko

Kuntakohtaisen veroennustesivuston osoite löytyy tämän viestin lopussa. Viimeisin kehikko löytyy seuraavien linkkien takana: Veroennuste 10.2017 s (saatekirje aukeaa) --> Veroennuste 2017 10 (itse kehikko aukeaa).

Vuoteen 2019 asti veroennustekehikko vastaa 5.10.2017 päivitettyä kuntakohtaista veroennustetta (ny-kylainsäädännön mukaan). Tässä ennusteessa on kuitenkin mahdollisimman hyvin huomioitu sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien lakiesitysten vaikutukset kuntien verotuloihin vuodelle 2020 valtiova-rainministeriön viimeisimpien arvioiden mukaan.

Tässä versiossa keskeiset muutokset nykytilaan ovat, että vuodelle 2020 kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,37 prosenttiyksiköllä vuoden 2019 tasosta. Tämä prosenttiosuus tulee valmistelun edetessä vielä muuttumaan. Lakiluonnoksissa tulosta tehtävistä vähennyksistä invalidivähennys poistuu ja kunnallisverotuksen eläkevähennyksen määrä alenee reilulla miljardilla eurolla koko maan tasolla. Verosta tehtäviä vähennyksiä esitetään siirtyvän valtion verotukseen noin miljardin euron edestä koko maan tasolla.

Yhteisöveron kuntien ryhmäosuudeksi vuonna 2020 muodostuu tämän hetkisen tiedon mukaan 22,58 %. Leikkausprosentti tulee päivittymään verovuoden 2016 verotuksen valmistuessa, koska leikkaus on sote- ja maakuntauudistuksen lakiesityksen perusteella 500 milj.€ verovuoden 2016 tasossa.

Kiinteistöveroon esitetyt alarajan korotukset perutaan hallituksen esityksessä 17.10.2017. Aikaisemmin esitetyt ylärajojen korotukset sen sijaan pysyvät voimassa. Tämä tarkoittaa sitä, että yleinen kiinteistöve-roprosentti sekä muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 vuonna 2018. Eilen 17.10.2017 lähetetty Kuntaliiton yleiskirje 24/2017: Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen sisälsi näin ollen vanhaa tietoa. Yleiskirje ja tämän liitteet on nyt korvattu ja löytyy alla olevasta osoitteesta:

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/tuloveroprosentin-ja-kiinteistoveroprosenttien-ilmoittaminen

Vuodelle 2019 esitetty vakituisten asuinrakennusten alarajan korotus perutaan myös, mutta aikaisemmin ehdotettu yläraja pysyy voimassa. Näin ollen vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti vuo-delle 2019 tulee määrätä välillä 0,41-1,00 %. Kaikki perutetut alarajojen korotukset on huomioitu kuntakohtaisessa ennusteessa.

Lisätietoja antavat:

Jukka Hakola
Kehittämispäällikkö
Gsm:050 411 7112
Sähköposti: Jukka.Hakola@kuntaliitto.fi

Benjamin Strandberg
Asiantuntija
Gsm: 050 594 0603

Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot