Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 08 201813.08.2018 08:08
 
Elokuun kuntakohtainen veroennuste perustuu koko maan veroennustekehikkoon, joka päivitettiin Kuntaliiton nettisivuille 10.8.2018:
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/verotus/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko

Elokuun veroennusteen pääpaino on kuluvan vuoden sekä ensi vuoden kunnallisverokertymissä (elokuun veroennuste löytyy kuntakohtaisella veroennustesivustolla kohdassa: Veroennuste 08.2018). Kuluvan vuoden kunnallisveron kertymäennuste koko maassa laskee merkittävästi verrattuna Kuntaliiton huhtikuun veroennusteeseen. Ainoastaan joissain yksittäisissä kunnissa maksuunpantava vero nousee verovuonna 2017 verrattuna huhtikuun ennusteeseen.
Kuntakohtaisessa ennusteessa maksuunpantava kunnallisvero vastaa Verohallinnon ennakkotietoja (solu J62 A.1 -välilehdessä).

Syitä alentuneeseen maksuunpantavaan veroon löytyy Verohallinnon tiedon mukaan osittain ansiotuloissa sekä osittain työtulovähennyksissä. Työtulovähennys on suoraan verosta tehtävä vähennys, joten se laskee maksunpantavaa veroa saman verran. Näiden seikkojen taustalla näyttäisi olevan jossain määrin epäonnistunut julkisen sektorin lomarahaleikkauksen sekä työtulovähennyksen vaikutusarviointi.

Heikentynyt maksuunpantava kunnallisvero verovuonna 2017 laskee omalta osaltaan arviota kuntaryhmän jako-osuudelle verovuonna 2018. Viimeisimpien arvioiden mukaan ryhmäosuuden oikaisu verovuodelle 2018 olisi noin -80 miljoonaa euroa. Tätä oletusta ollaan käytetty elokuun päivittyneessä veroennustekehikossa.
Henkilöasiakkaiden veronpalautukset tulevat tänä vuonna olemaan poikkeuksellisen suuret ja on samalla suurin yksittäinen syy alentuneisiin kunnallisverokertymiin tänä vuonna. Näiden taustoja selvitellään vielä Verohallinnossa. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan pääomaverotulot ovat myös kasvaneet odotettua paremmin verovuonna 2017. Marraskuinen maksuunpanotilitys tulee näin ollen olemaan negatiivinen koko kuntaryhmän osalta. Kuntakohtainen arvio marraskuun maksunpanotilityksestä ja ennakonpalautuksista yhteensä löytyy kuntakohtaisen kehikon A.2 -välilehdessä (solu J19).

Tämä elokuun veroennuste on ylimääräinen ennuste, johtuen verovuoden 2017 kunnallisveron heikosta kehityksestä. Yhteisöveron maksuunpantavaa veroa 2017 on nostettu hieman, jotta vastaisi paremmin verotuksen ennakkotietoja. Budjettiriihen jälkeen ennusteet päivitetään uudestaan (syyskuun alku) ja näissä vuodet 2020-2022 on huomioitu paremmin. Silloin päivitetään myös yhteisö- ja kiinteistöveron ennusteet.

Lisätietoja:
asiantuntija, Benjamin Strandberg, benjamin.strandberg@kuntaliitto.fi , puh. +358 50 594 0603
vt johtaja, Henrik Rainio, henrik.rainio@kuntaliitto.fi , puh. +358 9 771 2127

Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot