Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 09 201819.09.2018 06:57
 
HUOM! Viesti päivitetystä kuntakohtaisesta veroennusteesta korvaa eilen illalla lähetetyn viestin. Verokehikon pohjatiedostossa havaittiin lähetyksen jälkeen viittausvirhe jonka johdosta palkkojen muutosprosentit ja muut vähennykset verosta verovuonna 2017 olivat virheellisiä. Virhe on nyt korjattu ja palkkojen kehitys vuonna 2017 vastaa nyt paremmin tulokehitystilaston tietoja. Näin ollen myös tulevien vuosien veropohjan kehitys on realistisempi.
Tämäkin kuntakohtainen veroennustekehikko perustuu koko maan verotulojen ennustekehikkoon (nykylainsäädännön mukaan) joka päivitettiin 17.9.2018 ja löytyy alla olevasta osoitteesta:
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/verotus/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko
Verotuloennustekehikoissa on huomioitu budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja valtiovarainministeriön 14.9. julkistamat ennusteet. Lisäksi ennusteessa on huomioitu elokuun tilitykset sekä Verohallinnon 10.9. julkaisemat ennakkotiedot verovuoden 2017 verotuksesta. Ennakkotietoihin ei ole tullut merkittäviä muutoksia sitten elokuun päivitykseen ja näin ollen kuluvan vuoden kertymäarvio ei merkittävästi muutu.
Hallitus linjasi budjettiriihessä keventävänsä ansiotuloverotusta. Veronkevennysten arvioidaan alentavan kunnallisveron tuottoa yhteensä noin -236 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen muutos on ansiotasoindeksin tarkistus, joka vähentää kunnallisveron tuottoa noin -154 miljoonalla eurolla. Muut veroperustemuutokset kohdistettiin kunnallisverotuksen perusvähennykseen, työtulovähennykseen sekä eläketulovähennykseen. Ottaen huomioon kunnallisveron tuottoa parantava veroperustemuutos (asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen), muutosten arvioidaan alentavan kunnallisveroa yhteensä -223 miljoonalla eurolla. Päätösperäiset veronalennukset alentavat kuntien verotuloja, mutta kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta.
Kunnallisveron kova kasvuvauhti aiheutuu monien tekijöiden yhteisvaikutuksena. Suurin syy kovaan kasvuun on luonnollisten henkilöiden poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset kuluvana vuonna, minkä vuoksi vuoden 2018 taso jää alhaiseksi. Myös jäännösverot selittävät osan muutoksesta, sillä verovuoden 2018 jäännösverot tilittyvät kunnille verotuksen joustavan valmistumisen myötä pääosin vuoden 2019 aikana. Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksun alentuminen 0,4 %-yksiköllä vuonna 2019 nostaa omalta osaltaan verotuloja vuonna 2019, kuten myös parantunut työllisyystilanne.
Vuosille 2020 ja 2021 on myös ennustettu reipasta kasvua, mutta tähän pitää kuitenkin suhtautua varauksellisesti. Uuden hallitusohjelman verolinjaukset ovat vielä hämärän peitossa ja vähennysten kasvu on tästä johtuen erittäin maltillisia.
Yhteisöveroennusteessa on huomioitu valtiovarainministeriön päivitetty ennuste. Maksuunpantava yhteisövero verovuonna 2017 on alennettu elokuun ennusteesta joka vaikuttaa alentavasti yhteisöverokertymiin kuluvana vuonna. Verovuoden 2018 ennakoita on myös pienenetty johtuen elokuun ennustettua alemmalla kertymällä. Muutokset pienentävät yhteisöveron kokonaiskertymää koko maassa yhteensä noin 60 miljoonalla eurolla kuluvana vuonna. Ensi vuodelle on ennustettu reipasta kasvua, johtuen toimintaylijäämän hyvistä ennusteluvuista.
Kiinteistöverossa ollaan vuoden 2018 osalta käytetty kiinteistöverotuksen lopullisia tietoja, jotka julkaistiin Verohallinnon tilastopalvelussa 28.8. Koko maan tasolla kiinteistöveron lopulliset tiedot olivat noin 15 miljoonaa alhaisemmat verrattuna ennakkotietoihin.

Lisätietoja Kuntaliitosta antavat:
asiantuntija, Benjamin Strandberg, benjamin.strandberg@kuntaliitto.fi , puh. +358 50 594 0603
vt johtaja, Henrik Rainio, henrik.rainio@kuntaliitto.fi , puh. +358 9 771 2127

Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot