Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 10 201823.10.2018 08:25
 
Kuntakohtainen veroennustekehikko perustuu koko maan verotulojen ennustekehikkoon (nykylainsäädännön mukaan) joka päivitettiin 22.10.2018 Kuntaliiton nettisivuille:
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/verotus/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko

Verotuloennustekehikoissa on huomioitu budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja valtiovarainministeriön viimeisimmät ennusteet. Lisäksi ennusteessa on huomioitu syyskuun tilitykset sekä Verohallinnon 1.10.2018 julkaisemat ennakkotiedot verovuoden 2017 verotuksesta. Ennakkotietoihin ei ole tullut merkittäviä muutoksia sitten syyskuun.

Kuluvan vuoden kunnallisverokertymä tulee joka tapauksessa laskemaan syyskuun ennusteesta. Syy löytyy verovuoden 2018 jako-osuus oikaisussa joka valtiovarainministeriön viimeisimmän arvion mukaan olisi noin -240 miljoonaa kuntaryhmän osalta. Tätä arviota ollaan käytetty lokakuun veroennusteissa. Lopullinen oikaisu tiedetään varmuudella verotuksen valmistumisen jälkeen joulukuussa.

Kunnallisveron kova kasvuvauhti vuonna 2019 aiheutuu monien tekijöiden yhteisvaikutuksena. Pääasiassa kasvu johtuu heikosta vertailuvuodesta 2018. Kunnallisveron laskun suurin tekijä on luonnollisten henkilöiden poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset, jotka tänä vuonna vähennetään joulukuun tilitysten yhteydessä. Verovuosien 2017 ja 2018 oikaisut johtavat omalta osalta myös siihen, että kunnallisverot laskevat kuluvana vuonna.

Jäännösverot selittävät osan kasvusta ensi vuonna, sillä verovuoden 2018 jäännösverot tilittyvät kunnille verotuksen joustavan valmistumisen myötä pääosin kalenterivuoden 2019 aikana. Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksun alentuminen nostaa omalta osaltaan verotuloja vuonna 2019, kuten myös parantunut työllisyystilanne.

Vuosille 2020 ja 2021 on myös ennustettu reipasta kasvua, mutta tähän pitää kuitenkin suhtautua varauksellisesti. Uuden hallitusohjelman verolinjaukset ovat vielä hämärän peitossa ja vähennysten kasvu on tästä johtuen erittäin maltillista.

Myös yhteisöveroennuste laskee kuluvana vuonna. Syy löytyy pääosin viime vuoden yksittäistapauksesta. Viime vuonna yhteisöverokertymää nosti kertaluontoisesti merkittävä verovuoteen 2016 liittyvä täydennysmaksu joka tuotti kunnille kertaluontoisesti tilityksiä noin 210 miljoonaa euroa. Tämän johdosta yhteisöveron -1,5 % pudotus ei näytä oikeaa kuvaa yhteisöveron kehityksestä.

Ensi vuodelle yhteisöverokertymään odotetaan reilun +10 % kasvua joka pääosin selittyy toimintaylijäämän ennusteesta. On syytä huomioida, että yritysten tuloskehitys ei täysin seuraa toimintaylijäämän muutoksia. Varsinkin voimakkaiden suhdannevaihteluiden oloissa toimintaylijäämän antama kuva yritysten tuloksista saattaa poiketa huomattavasti todellisuudesta. Ennusteen laadinnassa toimintaylijäämä tarjoaa kuitenkin luontevan lähtökohdan tarkasteltaessa yhteisöverokertymän kehitystä suhteessa koko talouden aktiviteettia kuvaavaan kasvuennusteeseen.

Verotuloihin perustuvassa valtionosuuksien tasauksessa vuodelle 2019 on huomioitu Verohallinnon viimeiset ennakkotiedot verovuodesta 2017 jotka julkaistiin Veronsaajien palvelussa 1.10.2018.

Lisätietoja Kuntaliitosta antavat:
asiantuntija, Benjamin Strandberg, benjamin.strandberg@kuntaliitto.fi , puh. +358 50 594 0603


vt johtaja, Henrik Rainio, henrik.rainio@kuntaliitto.fi , puh. +358 9 771 2127


Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot