Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 04 201924.04.2019 14:14
 
HUOM! Kunnan veroennustesivustolle on nyt viety korjattu huhtikuun veroennustekehikko. Eilen lähetetyssä versiossa ilmeni tekninen viittausvirhe, jonka johdosta kunnallisverot olivat virheelliset. Suurimassa osaa kuntia virhe oli joka tapauksessa hyvin maltillinen.


Kuntakohtainen veroennustekehikko perustuu koko maan veroennusteeseen joka päivitettiin kuntaliitto.fi -sivuille 17.4.2019: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/verotus/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko


Kehikossa esitetyt arviot vuoteen 2022 asti perustuvat pääosin kevään Kuntatalousohjelmassa esitettyihin arvioihin kansantalouden kehityksestä. Tämän lisäksi on huomioitu valtiovarainministeriön maaliskuussa 2019 laatima ennuste kuntien verotulojen kehityksestä. Keskusteluja verotulojen kehityksestä on käyty valtiovarainministeriön ja Verohallinnon kanssa. Päivitetyssä kehikossa on otettu huomioon verovuoden 2017 valmistunut verotus, lopulliset väestötiedot vuodelle 2018, maaliskuun 2019 verotilitykset, kuntien veroprosenttien muutokset vuodelle 2019 sekä vuoden 2018 loppuun mennessä voimaan saatetut verolakien muutokset.


Palkkojen, eläkkeiden, työttömyysturvakorvausten sekä muiden veronalaisten sosiaalietuuksien muutokset verovuodelle 2018 perustuvat Verohallinnon kuntakohtaiseen tulokehitystilaston tietoon (15.4.2019). Tilasto perustuu tulojen maksajilta saatuihin ilmoituksiin vuonna 2018 maksetuista suorituksista. Työllisyyden positiivinen kehitys odotetaan vihdoin tuovan kasvavia kunnallisverotuloja. On syytä huomioida, että joissain kunnissa työllisyyskehitys on ollut verrattain ripeämpää. Tämä on johtanut siihen, että arvioidut jako-osuudet ovat joissain kunnissa muuttuneet suhteellisen voimakkaasti viime syksyn ennusteesta, kuten myös kuluvan vuoden maksuunpanotilitysarviot. Päivittyneet väestötiedot ja -ennusteet vaikuttavat omalta osaltaan myös mainittuihin eriin.


Alkuvuoden tilitykset ovat Tulorekisteriin ilmoitusongelmista johtuen virheellisiä. Verovuoden 2019 ennakot helmi- huhtikuussa jääneet arvioitua alhaisemmiksi ja puuttumaan jääneet ennakot tilitetään kunnille tulevina kuukausina, kunhan Tulorekisteriin liittyvät ongelmat ovat ratkaistu. Koko maassa kunnallisveron kumuloitu tilitysvaje helmi-huhtikuussa on reilu 200 miljoonaa euroa. Kunnat joilla on ollut ilmoitusongelmia ovat ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut jääneet perimättä ja tilityskertymät ovat myös siltä osin virheellisiä.


Yhteisöveron arvioissa vuoteen 2022 asti on pohjana käytetty valtiovarainministeriön ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta ottaen huomioon maksuunpantujen ennakkoverojen kehitys. Ennusteen taustalla on kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämän muutos. Ennusteessa on myös huomioitu yhteisöverotilitykset maaliskuun loppuun asti.


Kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuutta korotettiin verovuodelle 2018 laskennallisesti 60 milj. euron edestä varhaiskasvatusmaksujen alennusten kompensaatioksi. Verovuonna 2018 jako-osuus oli näin ollen 31,35 %. Elinkeinoverolain korkovähennysrajoitusta koskevaa sääntelyä muutettiin vuodesta 2019 alkaen syksyllä 2018 annettavan hallituksen esityksen mukaisesti. Tämän arvioidaan lisäävän yhteisöveron tuottoa vuonna 2019 noin 10 miljoonalla eurolla, josta kuntien osuus on 3 miljoonaa euroa. Kuntien osuutta yhteisöveron jako-osuudesta alennettiin verotuoton lisäystä vastaavasti n -0,05 % -yksiköllä 31,30 %: iin. Kuntaryhmän jako-osuus nousee 0,03 % -yksiköllä verovuonna 2020 tulolähdejaon poistumisesta johtuvasta muutoksesta.


Kiinteistöveron osalta on vuoteen 2019 asti tukeuduttu Verohallinnon kiinteistöverotilastoihin. Vuoden 2019 osalta kiinteistöveron ennakkotiedot perustuvat tietoihin, joiden pohjalta Verohallinto määrää kiinteistöverot vuodelle 2019. Kiinteistöverotus valmistuu syyskuussa 2019 ja voi hieman poiketa näistä ennakkotiedoista.


Lisätietoa Kuntaliitosta antavat:

Benjamin Strandberg
Asiantuntija
puh. +358 50 594 0603
benjamin.strandberg@kuntaliitto.fi

Jukka Hakola
Kehittämispäällikkö
puh. +358 9 771 2086
Jukka.Hakola@kuntaliitto.fi


Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot