Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 08 201912.08.2019 17:48
 
Kuntaliiton verotulojen ennustekehikko päivitetty - kuluvan vuoden kertymäennustetta alennettu

Kuluvan vuoden kunnallisverotilitykset ovat ansiotulotietojen uudistuneesta ilmoitustavasta johtuen jääneet merkittävästi alhaisemmiksi. Tästä syystä Kuntaliitto on alentanut kunnallisveron kertymäennustettaan 400 miljoonalla eurolla vuodelle 2019. Aikaisemmissa ennusteissa kyseistä kertymävajetta ei vielä huomioitu. Ennusteessa oletetaan, että tilitysvaje kertyy vuoden 2020 aikana.

Koko maata koskeva kuntien verotulojen ennustekehikko on päivitetty kuntaliitto.fi -sivuille 12.8.2019: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/verotus/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko

Kuntakohtaisen veroennustekehikon tiedot on johdettu koko maan veroennusteesta. Ennustepäivityksen keskeisimmät muutokset liittyvät tulorekisteri-ilmoittamisen teknisiin ongelmiin ja niiden aiheuttamaan kunnallisverojen kertymävajeeseen. Palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtävät ennakonpidätykset laskivat -1,1 % tammi-heinäkuussa. Ennakonpidätysten lasku johtuu tulorekisteri-ilmoittajien ilmoituspuutteista. Kuntaliiton veroennusteen oletuksena on ennakonpidätysten noin 3,0 % kasvu koko vuoden osalta. Täten arvioimme, että ilmoitusongelmien aiheuttama kertymävaje kunnille on vuoden alusta lukien jo yli 400 miljoonaa euroa.

Aiemmat ennusteet ovat lähteneet siitä, että ilmoitusongelmat saadaan ratkaistua siten, että kertymävaje saadaan kurottua umpeen loppuvuoden aikana. Kesä-heinäkuun kehitys ei kuitenkaan tue tätä näkemystä. Vuoden 2019 kertymäennustetta on alennettu 400 miljoonalla eurolla. Taustalla on siten oletus, että loppuvuoden aikana uuden kertymävajeen ja aiemman kertymävajeen korjaukset kumoavat toisensa eikä lisävajetta enää syntyisi.

Koska kyse on verotulojen kertymiseen ja siten jaksotukseen liittyvästä ongelmasta, niin vuoden 2020 kertymäennustetta on vastaavasti nostettu 400 miljoonalla eurolla.
Kuntakohtaisessa veroennustekehikossa voi myös itse arvioida kuluvan vuoden tilitysvajeen (A.2 -välilehti, solu K 8). Tällöin verovuoden 2019 ennakot siirtyvätvastaavasti tilivuodelle 2020 (A.2 -välilehti, solu L16).

Päivityksessä on myös huomioitu Verohallinnon viimeisimmät ennakkotiedot verovuoden 2018 verotuksesta.
Kuntakohtainen ennakkotieto maksuunapntavasta kunnallisverosta verovuonna 2018 löytyy A.1 -välilehdessä (solu J62)

Heinäkuusta lähtien kuluvan vuoden tilityksiin on vaikuttanut myös verotuksen joustava valmistuminen, joka on aikaistanut veronpalautusten maksamista ja jäännösverojen kertymistä. Vaikutukset näkyvät myös tulevina kuukausina vähentäen erityisesti syyskuun tilityksiä edelliseen vuoteen verrattuina, mutta toisaalta lisäten tilityksiä marraskuussa.

Verotuksen joustavasta valmistumisesta johtuen veronpalautuksia on maksettu jo heinäkuusta alkaen. Palautukset myös vähennetään palautuskuukauden verontilityksistä. Verotuksen joustavan valmistumisen johdosta verovuoden 2018 ennakonpalautukset ja jäännösverot kohdistuvat aiemmasta poiketen ajanjaksolle heinä-lokakuu. Alla kuntaryhmän arvioidut elo- ja syyskuun ennakonpalautukset. Kunta voi arvioida omat osuutensa käyttämällä kunnan jako-osuutta jota käytetään tilityksissä. Verovuoden 2018 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marraskuussa verotuksen päätyttyä.


Elokuu 500 000 000
Syyskuu 800 000 000Yhteisöveron arvioissa verovuosille 2018–2023 on pohjana käytetty valtiovarainministeriön ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta ottaen huomioon maksuunpantujen ennakkoverojen kehitys. Ennusteen taustalla on kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämän muutos. Ennusteessa on myös huomioitu heinäkuun yhteisöverotilitykset.

Kiinteistöveron osalta on vuoteen 2019 asti tukeuduttu Verohallinnon kiinteistöverotilastoihin. Vuoden 2019 osalta kiinteistöveron ennakkotiedot perustuvat tietoihin, joiden pohjalta Verohallinto määrää kiinteistöverot vuodelle 2019. Kiinteistöverotus valmistuu syyskuussa 2019 ja voi hieman poiketa näistä ennakkotiedoista.Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot