Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 01 202115.01.2021 08:38
 
Kuntaliiton verotulojen ennustekehikko päivitetty - viime vuosi pelättyä parempi, mutta epävarmuus jatkuu

Veroennustekehikon päivitys on tehty valtiovarainministeriön joulukuun ennusteen pohjalta. Lisäksi ennusteessa on huomioitu toteutuneet verotilitykset joulukuuhun 2020 asti, sekä verovuoden 2021 veroprosentit, että lopulliset tiedot verovuoden 2019 verotuksesta. Tämän lisäksi olemme pyrkineet päivityksessä huomioimaan koronaviruksen aiheuttamia paineita talouskehitykseen ja sitä kautta verotuloihin.

***

HUOM! Kuntakohtaiset veroennustekehikot ovat osin johdettu koko maan veroennusteesta. Kunnan tulisi tarkistaa kaikki keltaiset solut ja tarvittaessa tehdä muutoksia. Tiedot verovuodelle 2020 on myös osin johdettu koko maan ennusteesta ja ovat näin ollen suuntaa antavia. Vasta huhtikuussa saadaan parempi kuva kunnallisveron viime vuoden kehityksestä kuntatasolla, kun Verohallinto julkaisee kuntakohtaiset tulokehitystilastot verovuodelta 2020.

***

Kunnallisveroennuste

Viime vuosi oli lopulta pelättyä parempi, kunnallisvero kasvoi lopulta peräti 5,1 % verrattuna vuoteen 2019. Syyt hyvät kehitykseen johtui eri tekijöistä. Muun muassa odotettua paremmasta palkkasumman kehityksestä, verovuoden 2020 parantuneesta jako-osuudesta sekä yritysten verojen maksujärjestelyistä, jotka kunnallisveron osalta olivat lopulta vain noin 100 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 kunnallisveroon muodostui verokorttiuudistuksen takia noin 350 miljoonan euron kertymävaje. Tämä korjaantui kokonaisuudessaan viime vuonna ja paransi omalta osaltaan kalenterivuoden kokonaiskertymää.

Parantunut viime vuosi korottaa myös arvioita kuluvalle ja tuleville vuosille. Työllisyyden arvioidaan parantuvan kuluvana vuonna ja palkkasumma kasvaisi näin ollen arviolta 2,5 % ja kehitys olisi suurin piirtein sama myös tulevina vuosina. Myös muihin ansiotuloihin on viimeisimmät kehitysarviot otettu huomioon. Vähennyksissä olemme saaneet tarkemman simulaatioaineiston käyttöön ja näin ollen muun muassa eläketulo- ja ansiotulovähennyksen profiili on muuttunut hieman aiemmasta. Matkakuluvähennyksissä olemme myös huomioineet lisääntyneen etätyöskentelyn. Kaikkien muutoksien takia arviomme reilun 1 % kasvua kunnallisveroissa kuluvalle vuodelle. Tämän jälkeen vuosittainen kasvu olisi arviolta noin 3 %.

Kuntakohtaiset veroennusteet ovat johdettu koko maan ennusteista.

Yhteisö- ja kiinteistöveroennuste

Myös yhteisöveron osalta viime vuosi oli odotettua parempi, kasvua oli lopulta 3 %. Myönteinen kehitys johtui pääosin 10 % -yksiköllä korotetusta yhteisöveron jako-osuudesta verovuodelle 2020. Korotettu jako-osuus lisäsi kuntien yhteisöveroja lopulta vajaalla 400 miljoonalla eurolla viime vuonna. Myös kuluvalle verovuodelle korotettiin kuntien jako-osuutta 10 % -yksiköllä. Maksettava yhteisövero kasvaa arviolta vajaa 4 % kuluvana vuonna. Tilitykset taas kasvavat melkein jopa 20 % johtuen pääosin mainituista määräaikaisista jako-osuuskorotuksista verovuosille 2020 ja 2021. Ensi vuonna yhteisöveron jako-osuus putoaa reilulla 10 % -yksiköllä ja tilitykset samalla arviolta noin -11,5 %.

Kiinteistöveron osalta viime vuosi oli taas odotettua heikompi. Heikompi kehitys johtui siitä, että myös kiinteistöverotus siirtyi verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen). Näin ollen verovuoden 2020 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta vuoden 2021 tammi-helmikuun aikana erääntyy reilut 10 prosenttia, euroina reilu 200 miljoonaa. Kiinteistöveroja kertyi viime vuonna reilu 1,7 miljardia euroa. Verohallinnon mukaan verovuoden 2021 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta arvioidaan erääntyvän 2022 tammi- ja helmikuun aikana hieman pienempi määrä, yhteensä noin viisi prosenttia. Kyseessä on tämänhetkinen arvio verotuksen ensi vuoden etenemisestä, johon voi tulla muutoksia verotuksen toimittamisen aikana. Tämä arvio on huomioitu veroennustekehikossa tuleville vuosille.

Lopuksi todettakoon, että näkymät ovat koronan takia kuitenkin vielä valitettavan sumuiset. On mahdollista, että irtisanomisia ja lomautuksia nähdään laajasti myös ensi vuoden puolella. Tuleva kehitys riippuu pitkälle myös siitä, miten rokotukset saadaan käyntiin ja toteutettua.


Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot