Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 05 202114.05.2021 06:43
 
Kuntaliiton toukokuun veroennustekehikko on päivitetty - suuret ennakonpalautukset hillitsevät kunnallisveron kasvua kuluvana vuonna

Veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioihin verotulojen kehityksestä. Lisäksi on käyty keskusteluja verotulojen tulevien vuosien kehityksestä valtiovarainministeriön kanssa. Ennusteessa on myös huomioitu verotilitykset huhtikuuhun asti, Verohallinnon julkaisema tilasto verovuoden 2020 ansiotuloista sekä kiinteistöveron ennakkotiedot verovuodelle 2021. Vuosille 2023–2025 ennusteessa ei ole huomioitu mahdollisen soteuudistuksen vaikutuksia kuntien verotuloihin.

Kunnallisveroennuste

Verovuoden 2020 osalta ansiotulojen kehitykset perustuvat Verohallinnon tilastoon, jossa ansiotulot perustuvat työnantajilta ja suoritusten maksajilta saatuihin tulorekisteri- ja vuosi-ilmoitustietoihin. Tilasto on ensimmäinen luotettava näkymä viime vuoden ansiotulojen kehityksestä. Lopullisen verotuksen tiedot voivat kuitenkin poiketa näistä tiedoista. Tilastot sisältävät tietoa Suomessa maksetuista palkka-, eläke-, työttömyys- ja sosiaaliturvaetuuksista sekä vertailun edellisen vuoden vastaaviin tietoihin.

On syytä huomioida, että kuntakohtaisissa veroennustekehikoissa ansiotulojen muutokset voivat poiketa merkittävästi tammikuun vastaaviin arvioihin. Tammikuun kuntakohtaiset oletusarvot perustuivat pitkälle koko maan kehitykseen sekä kunnan väestön kehitykseen. Tammikuussa ei siis vielä tarkasti pystytty huomiomaan koronan vaikutuksia ansiotuloihin kunnissa. Vielä tarkempi kuva verovuodesta 2020 saadaan kun ensimmäiset ennakkotiedot valmistuvasta verotuksesta julkaistaan kesäkuun lopussa. Seuraavat veroennustekehikot julkaistaan elokuussa, jossa huomioidaan viikolla 32 julkaistavat ennakkotiedot.

Kuluvalle ja tuleville vuosille talouden näkymät ovat kohentuneet. Kuluvana vuonna ennakkoverojen arvioidaan kasvavan reilu 2 %. Valmistuvan verotuksen tilitykset ovat tosin viime vuoden vastaavia reilusti pienempiä ja näin ollen kuluvan vuoden tilitykset yhteensä vastaavat tammikuun arvioita. Palkkasumman kehitysarvio on parantunut verrattuna alkuvuoden arvioihin ja tämä näkyy myös ensi vuonna verrattain paremmassa kehityksessä. Myös vuosille 2023–2025 kunnallisveroon odotetaan keskimäärin noin 3,5 %:n kasvua vuositasolla.

Yhteisö- ja kiinteistöveroennuste

Yhteisöveroennuste perustuu toimintaylijäämän päivitettyyn kehitysarvioon sekä alkuvuoden tilitystietoihin. Kuluvana vuonna tilitettävät yhteisöverot kasvavat arviolta yhteensä vajaa 27 %. Syy hyvän kehitykseen löytyy osin verovuoden 2020 parantuneesta maksuunpanoarviosta sekä alkuvuoden hyvistä verotilityksistä. Helmikuussa valmistuvan verotuksen 2020 lisäennakkoja kertyi huomattavasti viime vuotta enemmän. Myös yhteisöveron ennakkoveroihin odotetaan hyvää kasvua, vajaa 20 % verrattuna viime vuoteen. Syy hyvään kehitykseen löytyy parantuneen maksuunpanoarvion lisäksi myös korotetusta kuntaryhmän jako-osuudesta. Verovuodelle 2021 kuntaryhmän jako-osuus nousi reilulla 2 % -yksiköllä, pääosin varhaiskasvatusmaksujen alentamisen ja tämän kompensoimisesta johtuen. Ensi vuonna yhteisöveron jako-osuus putoaa taas reilulla 10 % -yksiköllä ja tilitykset samalla arviolta vajaa -17 %.

Kiinteistöveron osalta viime vuosi oli odotettua heikompi verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumisen johdosta. Verovuoden 2020 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta tilittyi tämän vuoden tammi-huhtikuun aikana noin 197 miljoonaa euroa, eli noin 10 % maksettavasta kiinteistöverosta. Verovuoden 2021 kiinteistöverotiedot perustuvat Verohallinnon maaliskuun lopussa julkaistuun ennakkotietoon. Verohallinnon mukaan verovuoden 2021 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta arvioidaan erääntyvän ensi vuoden alussa hieman pienempi määrä, yhteensä noin viisi prosenttia. Kyseessä on tämänhetkinen arvio verotuksen ensi vuoden etenemisestä, johon voi tulla muutoksia verotuksen toimittamisen aikana. Tämä arvio on huomioitu veroennustekehikossa tuleville vuosille. Yllä mainittujen seikkojen johdosta kiinteistöverokertymä kasvaisi kuluvana vuonna vajaa 20 % ja laskisi taas ensi vuonna noin 3 %.

Päivitetty koko maata koskeva kuntien veroennustekehikko löytyy alla olevalla sivustolla:
https://www.kuntaliitto.fi/talous/verotus/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko

B

Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot